Tudi vam dlesni včasih krvavijo?

  • Dlesni   •   October 2, 2017

V prednovoletnem obdobju smo v sodelovanju s spletnimi stranmi www.pozitivke.net izpeljali manjšo anketo, v kateri je sodelovalo 47 udeležencev. Za odgovarjanje na anketna vprašanja so se v veliki večini odločale ženske, saj jih je bilo med sodelujočimi kar 89 odstotkov. Dobra tretjina anketirancev je bila stara med 36 in 45 let, malo manj kot tretjina je bila stara med 46 in 60 let, preostala slaba tretjina pa je bila mlajša od 36 let.

Kako pogosto opazite krvaveče dlesni

85 % vprašanih pri sebi opaža krvaveče dlesni. Med njimi je 78 % takih, ki krvavenje dlesni opazijo včasih, 22 % pa pogosto.

Med vsemi vprašanimi jih je 21 % izgubilo zobe zaradi vnetja obzobnih tkiv (parodontalne bolezni).

Informacijo o parodontalni bolezni in možnosti preprečevanja nastanka te bolezni sem pridobil/-a

66 % anketirancev pravi, da so jim bile že posredovane informacije o parodontalni bolezni in možnosti preprečevanja nastanka te bolezni. 19 % je za njih izvedelo iz medijev, 23 % iz strokovne brošure, ki so jo našli v čakalnici zdravstvene ustanove, 13 % na spletu, 42 % pri zobozdravniku in 3 % od prijateljev. 55 % vprašanih meni, da mediji ne dajejo dovolj informacij o preprečevanju bolezni obzobnih tkiv oziroma informacij o ustnem zdravju v povezavi s splošnim zdravjem.

Ker vemo, da je za učinkovito preprečevanje vnetja dlesni pomembno, da redno in temeljito odstranjujemo povzročitelja vnetja (bakterije v mehkih zobnih oblogah), nas je zanimalo, kje so anketiranci dobili informacije o pravilni izbiri pripomočkov za ustno higieno in njihovi pravilni uporabi, če so jih sploh dobili.

Informacije o pravilnem izboru in uporabi zobne ščetke sem dobil/-a

Zanimivo je, da je informacijo o pravilni izbiri zobne ščetke in pravi tehniki uporabe kar 21 % vprašanih dobilo na internetu. Velika večina (42 %) je te informacije dobila pri zobozdravniku, 13 % v tiskanih medijih, 8 % v preventivnem kabinetu in nekaj od njih drugje. 11 % udeležencev ankete še nikoli ni dobilo informacij o pravilni izbiri zobne ščetke in pravilni tehniki njene uporabe.

57 % vprašanih uporablja medzobno ščetke in skoraj vsi menijo, da to pripomore k boljši ustnih higieni in boljšemu ustnemu zdravju.

Tudi če vam dlesni ne krvavijo pogosto, bodite na to pozorni. Krvavitev dlesni pomeni, da je dlesen vneta. Če vnetja dlesni ne odpravimo lahko napreduje v globlja obzobna tkiva. Več o tem si preberite na spletni strani www.dlesni.com v razdelku VNETE DLESNI in na pripadajočih podstraneh. Preventivno obiskovanje zobozdravnika dvakrat letno je priporočljivo iz več razlogov. Takrat lahko dobite konkretne informacije o svojem ustnem zdravju, pa tudi napotke, kako in s čim svoje ustno zdravje ohranjati, morebitno vnetje dlesni odpraviti oziroma vnetje obzobnih tkiv obvladovati – to potrjujejo tudi rezultati opravljene ankete.

Preventivno obiskovanje zobozdravnika dvakrat letno je priporočljivo iz več razlogov.

2018-09-04T09:42:12+00:00